Paskirstymo sistemos GSL linijų pakavimo daliai:

1. GSL 8 paskirstymo sistemos išpildymas (į 2 vnt. OZB.02 flow-pack pakavimo įrenginių):

 • našumas – iki 16 000 sūrelių per valandą;
 • paskirstymo sistema į 2 priešingas puses;
 • grupavimo transporteriai su integruotais metalo detektoriais;
 • flow-pack pakavimo įrenginiai OZB.02 su integruotais rašaliniais datos printeriais – 2 vnt.;

2. GSL 6 paskirstymo sistemos išpildymas (į M6-OZB įvyniojimo įrenginį ir 2 vnt. flow-pack pakavimo įrenginių):

 • našumas – iki 12 000 sūr./val. supakuotų flow-pack arba iki 8 000 sūr./val. supakuotų flow-pack ir 4 000 sūr./val. įvyniotų į laminuotą aliuminio foliją;
 • pirminis produkto nuvedimas į M6-OZB įrenginio arba ant buferinio stalo;
 • antrinis produkto nuvedimas iki paskirstymo sistemos į dvi puses;
 • paskirstymo sistema į du skirtingose pusėse esančius OZB.02 įrenginius;
 • flow-pack pakavimo įrenginiai OZB.02 su integruotais rašaliniais datos printeriais – 2 vnt.;
Transportavimo įranga / Conveyors / Оборудование для транспортирования

3. GSL 6 paskirstymo sistemos išpildymas (į 3 vnt. M6-OZB įvynojimo įrenginius ir 2 vnt. flow-pack pakavimo įrenginių):

 • našumas:
  • iki 12 000 sūr./val. supakuotų flow-pack / iki 12 000 sūr./val. įvyniotų į laminuotą aliuminio foliją;
  • arba iki 8 000 sūr./val. supakuotų flow-pack ir 4 000 sūr./val. įvyniotų į laminuotą aliuminio foliją;
 • pirminis produkto nuvedimas į M6-OZB įrenginio ir/arba į OZB.02 įrenginį su integruotais rašaliniais datos printeriais;
 • antrinis produkto nuvedimas į M6-OZB įrenginio arba į OZB.02 įrenginį su integruotais rašaliniais datos printeriais;
 • nuvedimo sistema transportavimo įranga į M6-OZB įrenginį;
 • trūkstamai informacijai gauti – SUSISIEKITE!