UAB PAKMA EKSPORTO PLĖTRA

UAB „Pakma“ 2019 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Pakma eksporto plėtra“.
Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 1 tarptautinėje parodoje tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.
Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. birželio mėn. 30 d.
Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.
Bendra šio projekto vertė – 10 498,00 Eur, iš kurių 5 249,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įteikta dovana Marijampolės ligoninei!

Džiaugiamės Marijampolės ligoninei įteikę labai reikalingą dovaną – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą. Covid-19 pandemijai apėmusiai visą pasaulį bei Lietuvą šis padovanotas įrengimas bus naudojamas Marijampolės ligoninėje esančių Covid-19 pacientų gydymui.