ES parama UAB Pakma eksporto plėtrai

ES parama UAB Pakma eksporto plėtrai, pagal projektą “UAB „PAKMA” plėtra eksporto rinkose”

UAB „Pakma“ viena iš labiausiai patyrusių fasavimo ir pakavimo įrengimų, transportavimo sistemų, aušinimo tunelių, skirtų pieno, duonos, konditerijos, konservų ir kitoms maisto pramonės sritims bei įvairių vienetinių gaminių pakavimui gamybos įmonių, veikianti Marijampolėje. Siekdama išplėsti turimas eksporto rinkas ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas, įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „PAKMA” plėtra eksporto rinkose”, kurio metu numatoma dalyvauti šešiose tarptautinėse parodose.

Dalyvaudama tarptautinėse užsienio parodose, įmonė palaipsniui plečia klientų ratą bei eksporto rinkas.  Siekiant plėstis jau esamose rinkose, numatyta dalyvauti tarptautinėse parodose, vyksiančiose Rusijoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje. Numatoma, jog projekto įgyvendinimas leis pasiekti vieną iš svarbiausių įmonės tikslų – diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės eksporto pajamų didėjimui.

Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti iš ES regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 33 371 Eur, mažiausiai dar tiek pat lėšų planuoja skirti pati įmonė.

E-sprendinys verslo valdymui optimizuoti – patikima ir efektyvu

 UAB „Pakma“ – atsakinga verslą vystanti ir nuolat į gaminamos produkcijos bei teikiamų paslaugų kokybę investuojanti įmonė. Augant užsakovų bei pirkėjų srautui, siekis didinti klientų aptarnavimo kokybę lėmė papildomų investicijų į verslo procesų efektyvinimą ir valdymo optimizavimą poreikį.

Šiuo metu jau baigtas įgyvendinti projektas „UAB „Pakma“ veiklos optimizavimas diegiant elektroninį verslo sprendimą“, bendrai finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų  ir įmonės lėšomis. Iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 26 648,94 EUR paramos suma, tiek pat nuosavų lėšų investavo įmonė.

Skirta Europos Sąjungos fondų parama leido užtikrinti aukštą projekto įgyvendinimo kokybę, pasirinktą verslo valdymo sprendimą pilnai pritaikyti ir adaptuoti „UAB „Pakma“ poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas ir įdiegtas specialiai įmonės poreikiams pritaikytas gamybos ir verslo procesų valdymo sprendinys, integruoja penkis svarbiausius įmonės verslo procesus.

Įgyvendinus projektą, įvykdyti pagrindiniai įmonės uždaviniai ir pasiekti projekto tikslai – optimizuoti įmonės viduje ir išorėje vykstantys verslo procesai: finansų, pardavimų, projektavimo/konstravimo, tiekimo ir sandėliavimo bei gamybos.

Svarbiausias rezultatas, kurį planuojama pasiekti maksimaliai išnaudojant įdiegto e-verslo sprendinio galimybes – padidinti įmonės produktyvumą per tą patį laiką atliekant daugiau darbų ir sukuriant didesnę pridėtinę vertę.

2017 m. vasario 22 d.