UAB “PAKMA” dalyvavo tarptautinėje parodoje Salima, vykusioje 2016.02.17-20 Brno, Čekijoje. Džiaugėmės, kad mus aplankė kviesti svečiai, su kuriais aptarėme bendradarbiavimo perspektyvas.